Tags:

Đa dạng phương thức tuyển sinh

  • Tuyển sinh đại học 2018: Thêm ngành mới, đa dạng phương thức tuyển sinh

    Tuyển sinh đại học 2018: Thêm ngành mới, đa dạng phương thức tuyển sinh

    Đến thời điểm này, nhiều trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh đã công bố phương án tuyển sinh 2018. Theo đó, trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, phương thức tuyển sinh của các trường đa dạng hơn, tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội vào đại học. Bên cạnh đó, một số trường dự kiến mở thêm các ngành đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.