Tags:

Đồn biên phòng pha long

  • Chuyện vùng biên

    Chuyện vùng biên

    Cuối đông tôi đi thực tế tại đồn Biên phòng Pha Long. Qua Thị trấn Mường Khương, xe bắt đầu ngược dốc Hàm Rồng, một loạt địa danh mù sương đẫm bản sắc và huyền thoại như Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ lần lượt hiện trước mắt tôi.