Tags:

Đề cử xứng đáng

  • Lại “đến hẹn” với giải thưởng Bùi Xuân Phái

    Lại “đến hẹn” với giải thưởng Bùi Xuân Phái

    Ngày 23/9, giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”, do Quỹ Bùi Xuân Phái và báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phát động, sẽ chính thức được trao cho những đề cử xứng đáng. Lại thêm một năm để làm dầy thêm danh sách những tình yêu Hà Nội, những sự tận tâm với Thủ đô được vinh danh trong giải thưởng có uy tín rất lớn này.