Tags:

Đề án 1956

 • Hạn chế trong dạy nghề cho lao động vùng cao

  Hạn chế trong dạy nghề cho lao động vùng cao

  Học nghề xong đành "bỏ xó", quay về làm nông. Được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cho con giống, nhưng rồi không có sự đầu tư về sau, nên chỉ vài tháng lại "đâu hoàn đấy". Đó là thực trạng triển khai Đề án 1956 về dạy nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc.

 • Đào tạo nghề nông thôn gắn với nhu cầu

  Đào tạo nghề nông thôn gắn với nhu cầu

  Chương trình đào tạo nghề nông thôn theo đề án 1956, giai đoạn 2010-2014, chưa đạt kết quả như mong đợi, do nhiều địa phương chỉ chạy theo số lượng, ít chú trọng tới chất lượng đầu ra của đào tạo nghề.

 • Bất cập trong đào tạo nghề cho nông thôn

  Bất cập trong đào tạo nghề cho nông thôn

  Những năm qua, tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã thực hiện khá tốt Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần đáng kể vào việc "xóa đói - giảm nghèo" bền vững trên địa bàn.

 • Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm

  Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm

  Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956) đã triển khai được 4 năm, nhưng theo đánh giá của nhiều địa phương, việc dạy nghề mới chạy theo số lượng, chưa đạt về chất lượng và chưa đáp ứng được mục tiêu chuyển dịch nghề cho lao động.

 • Trên 11.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề

  Trên 11.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề

  Sau 3 năm thực hiện Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỉnh Tuyên Quang đã đào tạo nghề cho trên 11.000 lao động với gần 30 ngành nghề.

 • Đào tạo nghề cho lao động DTTS còn nhiều bất cập - Bài 3: Khoảng trống trong thực hiện đề án

  Đào tạo nghề cho lao động DTTS còn nhiều bất cập - Bài 3: Khoảng trống trong thực hiện đề án

  Đề án 1956 được ban hành đến nay đã 4 năm, nhưng việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho lao động DTTS rất chậm, thậm chí một bộ phận người dân không biết đến chính sách này.

 • Đào tạo nghề: Đầu tư thiếu trọng tâm

  Đào tạo nghề: Đầu tư thiếu trọng tâm

  Tình trạng thiếu cơ sở dạy nghề nội trú, hạ tầng cơ sở không đáp ứng được yêu cầu dạy học, là những bất cập khiến cho việc hoàn thành mục tiêu của Đề án 1956 gặp khó khăn.

 • Đào tạo nghề cho lao động DTTS còn nhiều bất cập - Bài 1: Chủ yếu đào tạo ngắn hạn

  Đào tạo nghề cho lao động DTTS còn nhiều bất cập - Bài 1: Chủ yếu đào tạo ngắn hạn

  Trong Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009, của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956), lao động dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong 5 đối tượng thuộc nhóm 1, được ưu tiên hỗ trợ dạy nghề. Tuy nhiên...

 • Đào tạo nghề cho lao động DTTS còn nhiều bất cập - Bài 1: Chủ yếu đào tạo ngắn hạn

  Đào tạo nghề cho lao động DTTS còn nhiều bất cập - Bài 1: Chủ yếu đào tạo ngắn hạn

  Trong Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009, của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956), lao động dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong 5 đối tượng thuộc nhóm 1, được ưu tiên hỗ trợ dạy nghề.

 • Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Triển khai chương trình “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo đề án 1956 của Chính phủ gắn với giải quyết việc, tỉnh Bắc Ninh đã áp dụng nhiều hình thức đào tạo, nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 54% trong năm 2013.

 • Nâng cao chất lượng dạy nghề lao động miền núi

  Nâng cao chất lượng dạy nghề lao động miền núi

  Sau 3 năm triển khai, đến nay Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đã đào tạo được 1.042.959 học viên, trong đó 822.460 người đã có việc làm ổn định.

 • Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Năm 2013, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (Đề án 1956), dự kiến sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho 6.500 lao động nông thôn, ưu tiên mở lớp đào tạo nghề cho 33 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới...

 • Đào tạo nghề miễn phí cho hơn 13.000 lao động

  Sau 3 năm triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho trên 13.000 lao động, trong đó lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo là hơn 11.400 người.

 • Hơn 13.000 lao động Gia Lai được đào tạo nghề miễn phí

  Hơn 13.000 lao động Gia Lai được đào tạo nghề miễn phí

  Sau 3 năm (2010-2012) triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho hơn 13.000 lao động...

 • Học nghề, bớt nghèo

  Học nghề, bớt nghèo

  Việc tham gia học nghề theo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956) không chỉ giúp nông dân tại nhiều xã tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An có thêm nghề mới, thay đổi cách làm ăn mà còn giúp họ tăng thu nhập, thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.