Tags:

Đấu thầu cạnh tranh

  • Chiến lược mới giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời

    Chiến lược mới giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời

    Ngân hàng Thế giới vừa công bố Báo cáo Chiến lược và khung đấu thầu cạnh tranh dự án điện mặt trời ở Việt Nam.

  • Cao tốc Bắc Nam: Không có cửa cho nhà đầu tư yếu kém

    Cao tốc Bắc Nam: Không có cửa cho nhà đầu tư yếu kém

    Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP) sẽ được đấu thầu cạnh tranh trên cơ sở thiết kế kỹ thuật và dự toán được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt. Tuy nhiên, để đảm bảo đấu thầu minh bạch, cần các cơ quan thanh tra, kiểm toán giám sát quy trình thủ tục, giá trị dự toán, tổng mức đầu tư, chọn nhà đầu tư ngay từ giai đoạn đầu.