Tags:

Đảng bảo thủ

  • Chặng đua cuối và tương lai vô định của Brexit

    Chặng đua cuối và tương lai vô định của Brexit

    Hai ứng cử viên cuối cùng trong cuộc chạy đua vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh - và cùng với đó là chức thủ tướng - đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình tối 9/7.