Tags:

Đưa tạp chất vào thủy sản

  • Đưa tạp chất vào thủy sản bị phạt tiền đến 70.000.000 đồng

    Đưa tạp chất vào thủy sản bị phạt tiền đến 70.000.000 đồng

    Phạt tiền từ 50.000.000 - 70.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đưa tạp chất vào thủy sản; sơ chế, chế biến thủy sản có chứa tạp chất được đưa vào hoặc thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển, bảo quản thủy sản có tạp chất đưa vào để sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.