Tags:

Đơn vị sự nghiệp có thu

  • Các trường hợp không được làm kế toán

    Các trường hợp không được làm kế toán

    Một bạn đọc (ở Hà Nội) là cấp phó của đơn vị sự nghiệp có thu, không phụ trách về tài chính, hiện có vợ là kế toán viên của đơn vị. Bạn đọc hỏi, như vậy có vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng không? Nếu theo Luật Kế toán 2015, vợ của bạn đọc phụ trách kế toán có được không?