Tags:

Đàn đáy

  • Duyên nghiệp cùng đàn đáy, ca trù

    Duyên nghiệp cùng đàn đáy, ca trù

    Đến với cây đàn đáy, với nghệ thuật ca trù từ năm 10 tuổi, đến nay dù đã ngoài 90, nhưng “Đệ nhất danh cầm” Nguyễn Phú Đẹ (người huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) vẫn ngày ngày làm bạn với cây đàn đáy, nhớ từng câu hát ca trù…