Tags:

Ý thức nơi công cộng

  • Rầu lòng với rác thải

    Rầu lòng với rác thải

    Lâu nay, mỗi khi nói đến ý thức nơi công cộng của người Việt Nam, hẳn có người sẽ chép miệng "đó là điều quá xa xỉ". Thực tế, nhiều người rất thiếu ý thức trong việc cư xử với những người xung quanh, từ việc xả rác bừa bãi cho đến văng tục khiến mọi người cảm thấy chướng tai gai mắt.