Tags:

Án mạng tại trường học

  • Án mạng tại trường học ở Thanh Hóa: Học sinh đã đi học bình thường

    Án mạng tại trường học ở Thanh Hóa: Học sinh đã đi học bình thường

    Sáng 6/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, thầy giáo Lê Thiện Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết: Sáng nay, 392/398 học sinh đã đến trường học bình thường, trong số 6 em vắng, có 4 em đang điều trị tại bệnh viện, 2 em nghỉ học có lý do. Mọi hoạt động giáo dục cũng như tâm lý, tư tưởng của giáo viên và học sinh đã ổn định trở lại.