01:12 10/01/2016

Tác động của đồng nhân dân tệ mất giá

So sánh tỷ giá hối đoái các đồng tiền chính của châu Á sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ trong tháng 8/2015.