03:12 13/03/2020

Sun Life Việt Nam lần 3 nhận giải 'Công ty cung cấp giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam'

Đây là giải thưởng do Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Publications Limited) Vương quốc Anh trao tặng Sun Life Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp và vinh danh tại Băng Cốc vào cuối tháng 1/2020.

Chú thích ảnh

Ban tổ chức Giải thưởng đã bình chọn và ghi nhận Sun Life Việt Nam trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số: Sự hài lòng của khách hàng, những giải pháp về sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng, sự tiện lợi trong giao dịch, mô hình kinh doanh và nền tảng công nghệ. Giải thưởng này khẳng định vị thế, năng lực và uy tín của Sun Life Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp về sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.

Hiện tại, Sun Life Việt Nam đang cung cấp cho khách hàng nhiều gói sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm, đầu tư tài chính của người dân Việt Nam.