04:23 08/04/2015

Sóng 3G vùng núi cao

Hỏi: Tôi thường đi leo núi ở những vùng sâu vùng xa. Bình thường dưới chân núi và lên đỉnh núi sóng 3G tốt, nhưng trên đường leo núi thì không có. Nguyên nhân vì sao?


Ở các vùng núi thường có các đoạn đèo che khuất có thể dẫn tới hiện tượng mất sóng (có thể cả 3G và 2G).