06:16 02/06/2021

Sở Giáo dục Hà Nội đề xuất tuyển thẳng thí sinh diện F0, F1 vào lớp 10 THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội về tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Theo đó, Sở đề xuất tuyển thẳng các thí sinh thuộc diện F0, F1 và xét tuyển F2 vào lớp 10 THPT công lập.

Tuyển thẳng thí sinh diện F0, F1; xét tuyển thí sinh F2  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, xây dựng tiêu chí để tổ chức phân loại các thí sinh đã đăng ký dự thi thành 3 nhóm. Thời hạn phân loại đối tượng thí sinh là hết ngày 9/6/2021. UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xác nhận đối tượng thí sinh thuộc nhóm 1, nhóm 2 theo quy định.

Chú thích ảnh
Thời hạn phân loại đối tượng thí sinh là hết ngày 9/6/2021.

Nhóm 1: Thí sinh thuộc diện F0, F1

Nhóm 2: Thí sinh thuộc diện F2 đang trong thời gian cách ly theo quy định, diện lưu trú tại địa bàn bị cách ly, phong tỏa hoặc diện khác mà không được đến trường thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhóm 3: Các đối tượng thí sinh còn lại, được phép đến trường thi. Với những trường hợp thí sinh thuộc diện các F phát sinh vào ngày thi sẽ được xem xét bổ sung theo quy định.  

Với tờ trình này, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất tuyển thẳng thí sinh diện F0,1 vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.  

Về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đối với nhóm 1, thí sinh được tuyển thẳng vào trường THPT công lập đã có nguyện vọng đăng ký dự tuyển theo quy định phù hợp với nơi cư trú của thí sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, nguyện vọng trúng tuyển thẳng của thí sinh thuộc nhóm 1 không ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển sinh của thí sinh thuộc các nhóm khác tại mỗi trường THPT công lập.

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đối với nhóm 2, áp dụng phương thức xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = điểm THCS + điểm trung bình môn toán + điểm trung bình môn ngữ văn + điểm trung bình môn ngoại ngữ + điểm trung bình môn lịch sử + điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm THCS là tổng sổ điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.  

Điểm kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp THCS của học sinh được tính như sau:  Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 5 điểm; hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 4,5 điểm; hạnh kiểm khá và học lực khá: 4 điểm; Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 3,5 điểm; hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 3 điểm. Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm.  

Điểm trung bình các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, là điểm trung bình tương ứng các môn này cả năm học lớp 9 cấp THCS của thí sinh.

Việc tổ chức xét tuyển dựa trên nguyện vọng đăng ký dự tuyển và điểm xét tuyển của các thí sinh; căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh; tỷ lệ và điểm xét tuyển của thí sinh dự tuyển, các trường THPT xây dựng phương án điểm chuẩn trúng tuyển đối với mỗi nhóm đối tượng thí sinh, báo cáo Sở GD&ĐT phê duyệt, tổ chức triển khai xét tuyển.  

Đề xuất điều chỉnh lịch và thời gian làm bài thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra khi dịch COVID-19 còn phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất điều chỉnh lịch và thời gian làm bài thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Theo đó, sáng 10/6, thí sinh thi Ngữ văn 90 phút (8 giờ 30 - 10 giờ) và Ngoại ngữ 45 phút (từ 10 giờ 30 - 11 giờ 15 phút). Thời gian nghỉ giữa hai môn là 30 phút.

Sáng 11/6, thi Toán 90 phút (8 giờ 30 - 10 giờ ) và Lịch sử 45 phút (10 giờ 30 - 11 giờ 15 phút). Thời gian nghỉ giữa hai môn là 30 phút.

Lịch thi và thời gian làm bài thi của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2021 - 2022 không thay đổi.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã công bố lịch thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6.

 Về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và thí điểm đào tạo song bằng tú tài, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên của các trường THPT chuyên: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây và tuyển bổ sung vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài của 2 trường THTP chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An vào đầu học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Thí sinh thuộc nhóm 1, nhóm 2 đã đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT chuyên hoặc chương trình thí điểm đào tạo song bằng theo quy định, nếu có nguyện vọng, được phép đăng ký dự thi kỳ thi tuyển bổ sung. Thí sinh thuộc nhóm 3 sẽ đến trường thi theo quy định, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Lê Vân/Báo Tin tức