10:15 03/10/2018

SK Group là đối tác chiến lược của Masan Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan vừa công bố hoàn tất giao dịch với SK Group.

Chú thích ảnh

Theo đó, Tập đoàn này đã mua 109.899.932 cổ phiếu quỹ của Công ty với giá giao dịch là 100.000 đồng/ cổ phiếu, tổng giá trị đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Như vậy, SK chính thức trở thành cổ đông nước ngoài lớn nhất của Masan Group.