11:22 09/11/2016

SHB là doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2016

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được vinh danh là Doanh nghiệp bền vững năm 2016 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên - Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá, xếp hạng. Trong bảng xếp hạng này, chỉ có 3 ngân hàng được xướng danh, đặc biệt SHB là ngân hàng TMCP tư nhân duy nhất nằm trong bảng xếp hạng này.

Lễ công bố Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2016 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đã vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm 2016. Đây là kết quả sau 2 tháng VCCI đánh giá và xếp hạng 400 doanh nghiệp kết hợp với ý kiến, nhận xét việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp từ các cơ quan chức năng liên quan.

Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, đại diện nhận chứng nhận SHB là doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2016.


Để có cơ sở đánh giá xếp hạng cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, lần đầu tiên VCCI đã đưa ra Bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) gồm 32 tiêu chí với 151 chỉ số. Theo đó, để được đánh giá là doanh nghiệp bền vững 2016, ngoài sự tăng trưởng của các kế hoạch kinh doanh, quy mô về thị trường... các doanh nghiệp cần đạt được các tiêu chí liên quan đến báo cáo phát triển bền vững hàng năm, chiến lược phát triển, chính sách chung về lao động, đặc biệt là phải có quyết tâm, trách nhiệm trong việc tạo dựng và đảm bảo an toàn đối với môi trường xung quanh.


Ngân hàng SHB  là một trong 3 ngân hàng lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm 2016. Đó là sự ghi nhận và minh chứng cho thấy SHB là ngân hàng luôn gắn liền phát triển kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước với quyền lợi chung của tất cả người lao động và môi trường toàn cầu.


Cụ thể, tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của NHNN đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 8,36% so với 9 tháng đầu năm 2015; Tổng vốn huy động đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trường I đạt 176.367 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống, thể hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB.


Bên cạnh đó, SHB luôn quan tâm, trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ việc xây dựng, phát triển cộng đồng, thực hiện nhiều chương trình từ thiện và an sinh xã hội. SHB cũng là ngân hàng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, độc quyền kinh doanh; đảm bảo các quy định về môi trường; luôn tạo ra môi trường dân chủ, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động.


Phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu cấp bách và cần thiết trong hoạt động kinh tế toàn cầu. Đó cũng là một thách thức đang nổi lên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.Với chiến lược phát triển bền vững, Ngân hàng SHB luôn gắn liền mục tiêu kinh doanh với lợi ích cộng đồng, xã hội, khẳng định uy tín và vị thế ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam.

PV