10:17 12/10/2016

SHB dành gói tín dụng 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân

Tiếp theo các chương trình ưu đãi dành cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu, SMEs, SHB tiếp tục dành gói tín dụng 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để mua bất động sản, xây dựng sửa chữa nhà, mua ô tô, đầu tư tài sản cố định, bổ sung vốn lưu động, và các mục đích tiêu dùng, kinh doanh khác với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7.5%/ năm

SHB tiếp tục dành gói tín dụng 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để mua bất động sản, xây dựng sửa chữa nhà, mua ô tô...

Theo đó, từ nay đến hết 31/12/2016, hoặc tới khi giải ngân hết hạn mức của chương trình, các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để mua bất động sản, xây dựng sửa chữa nhà, mua ô tô, đầu tư tài sản cố định, bổ sung vốn lưu động, và các mục đích tiêu dùng, kinh doanh khác có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi 7,5%/năm, ngoại trừ khách hàng vay tiền theo dự án Tài chính nông thôn, dự án hỗ trợ nhà theo Nghị quyết 02, đầu tư chứng khoán, mua cổ phần, chứng minh tài chính, cầm cố/chiết khấu giấy tờ có giá, cầm cố vàng vật chất, vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo.

Mức lãi suất 7,5%/năm được áp dụng cho tất cả các kỳ hạn vay dưới 60 tháng, thời gian áp dụng là1/4 thời gian vay và không quá 24 tháng. Ngoài ra, với món vay từ 60 tháng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng mức ưu đãi 9%/năm trong vòng 24 tháng.


“Càng gần cuối năm, nhu cầu mua, sửa chữa nhà, mua xe ô tô, vay tiêu dùng của các khách hàng cá nhân, hộ gia đình càng tăng cao. Đón trước được diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng, SHB đã triển khai chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng đồng thời tạo điều kiện để khách hàng có thể thực hiện được các dự định, kế hoạch của mình”, Tổng Giám đốc SHB, ông Nguyễn Văn Lê cho biết.


Bên cạnh mức ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi khác như miễn phí đăng ký ngân hàng điện tử của SHB: internetbanking, SMS banking, mobile banking, phone banking; miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ ghi nợ nội địa lần đầu; miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu thẻ tín dụng quốc tế….

PV