11:16 17/11/2020

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 2 đến ngày 4/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Chú thích ảnh
Họp báo thông tin về về chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về về chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”.

Đại hội lần này nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chỉnh sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp báo.

Trả lời phóng viên báo Tin tức, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (UBDT), Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền- Khánh tiết Đại hội, cho biết: Ngày 12/5/2010, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I đã được tổ chức thành công. Đại hội lần thứ II được tổ chức nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường dài của cách mạng, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, phát biểu tại buổi họp báo.

Đại hội cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm năng cao nhận thức, củng cổ niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Chú thích ảnh
Bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) phát biểu tại họp báo.

Có 1.600 đại biểu đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời tham dự Đại hội. Thành phần đại biểu chính thức tham dự Đại hội: Đại biểu là nam chiếm tỷ lệ 66,7 %, đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 33,3%. Đại biểu cao tuổi nhất là 91 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu tình Sóc Trăng; đại biểu ít tuổi nhất 18 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước.

Video Thứ trưởng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chia sẻ về những nét mới và ý nghĩa Đại hội lần thứ II này:

Đặc biệt tại đại hội lần này, có sự tham dự của các đại biểu khách quốc tế đến từ Đại sứ quán Ireland; Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP); Cơ quan của Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women); Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); Ngân hàng Thế giới (Worrld Bank); Đại sứ quán Australia.

Tại đại hội lần này, Ban tổ chức sẽ tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2010-2020.

Đại hội là ngày hội lớn mang tính chính trị, xã hội sâu sắc, kết nối lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dành được sự quan tâm sâu rộng của đồng bảo các dân tộc trên mọi miền của đất nước, nhằm mục đích tạo được bầu không khi hồ hởi, phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, học tập công tác và chiến đầu, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức