06:11 03/06/2014

Sản lượng thủy sản khai thác biển ở Bạc Liêu tăng

Sản lượng khai thác biển của Bạc Liêu trong 5 tháng qua đạt 48% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khai thác biển của Bạc Liêu trong 5 tháng qua đạt 48% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. 


Các tàu cá của Bạc Liêu thường xuyên đạt từ 85% trở lên bám ngư trường khai thác, riêng các tàu khai thác xa bờ đạt tỷ lệ 100% có mặt trên các ngư trường khai thác. Ảnh: baclieu.gov.vn.


Các tàu cá của Bạc Liêu thường xuyên đạt từ 85% trở lên bám ngư trường khai thác, riêng các tàu khai thác xa bờ đạt tỷ lệ 100% có mặt trên các ngư trường khai thác.


Từ khi có những biến động trên biển Đông, các tàu cá của Bạc Liêu luôn được kết nối thông tin liên lạc thông suốt với lực lượng bảo vệ biển, nhận được các chỉ dẫn cần thiết về ngư trường khai thác, vùng lãnh hải cần thường xuyện có mặt để chủ động phát hiện tàu lạ xâm nhập trái phép khai thác. Các phương tiện trong tổ, đội khai thác trên biển có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin về ngư trường, phương pháp phát hiện tàu lạ; cách ứng cứu giúp nhau khi có sự cố trong khai thác, bảo vệ ngư trường và phương tiện ngư lưới cụ.

Cùng với việc xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ các tổ, đội mới thành lập như: phao cứu sinh, máy thông tin liên lạc, hầm bảo quản sản phẩm trên tàu, máy dò cá, cơ chế tiếp cận nguồn vốn cho tổ, đội; các ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu xây dựng mô hình chuỗi liên kết tổ, đội và nhà máy chế biến liên kết với nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng đầu nậu, vựa ép giá. Nhờ đó, các tàu khai thác xa bờ ở Bạc Liêu đều có lãi khá sau mỗi chuyến đi biển .


Cao Thăng