11:07 07/11/2019

Sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm và vấn đề đào tạo công chức được đặc biệt quan tâm

Tiếp tục nội dung chất vấn về các vấn đề của lĩnh vực Nội vụ, chiều 7/11, các đại biểu Quốc hội tập trung đặt câu hỏi về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng đào tạo thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.