10:05 09/10/2019

Robot khung xương ngoài - hy vọng mới cho người bị liệt

Một người đàn ông Pháp bị liệt tứ chi mới đây đã có thể đi lại được nhờ sử dụng một hệ thống máy móc tự động điều khiển tay chân, hay còn được gọi là rô-bốt khung xương ngoài.

 

Theo Vnews