12:06 17/12/2021

Quan hệ thương mại Việt Nam - Ấn Độ

Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm, tăng trưởng bình quân 17,5%/năm trong giai đoạn 2010-2020. Năm 2020, thương mại song phương đạt 9,67 tỷ USD riêng 10 tháng năm 2021 đã đạt 11 tỷ USD.

 
TTXVN/Báo Tin tức