10:00 21/10/2019

Qatar điều chỉnh chính sách với lao động nhập cư

Kể từ khi được chọn đăng cai World Cup 2022, Qatar đã thực hiện hàng loạt cải cách quy định lao động, đặc biệt trong lĩnh vực tuyển dụng lao động nước ngoài.

Mới đây, chính phủ Qatar đã ra thông báo sẽ bãi bỏ nhiều hạn chế vốn gây nhiều tranh cãi cho lao động nhập cư.

 

Theo Vnews