10:05 08/10/2014

Phục dựng Nhà chứa Quan họ truyền thống kiểu cổ

Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca quan họ Bắc Ninh và Ca trù giai đoạn 2013-2020”, Sở VHTTDL Bắc Ninh đang tiến hành các bước phục dựng Nhà chứa quan họ theo hình thức ngôi nhà truyền thống kiểu cổ tại thành phố Bắc Ninh và thị trấn Lim...

Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca quan họ Bắc Ninh và Ca trù giai đoạn 2013-2020”, Sở VHTTDL Bắc Ninh đang tiến hành các bước phục dựng Nhà chứa quan họ theo hình thức ngôi nhà truyền thống kiểu cổ tại thành phố Bắc Ninh và thị trấn Lim, huyện Tiên Du.Ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh cho biết: Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở VHTTDL Bắc Ninh sẽ tiến hành phục dựng Nhà chứa quan họ theo hình thức ngôi nhà truyền thống kiểu cổ (5-7 gian) với mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng/nhà. Trước mắt, sẽ phục dựng nhà chứa quan họ tại hai địa điểm: khu Đương Xá 3, phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh) và xóm Đông, thôn Lũng Giang (thuộc thị trấn Lim, huyện Tiên Du).

Nhà chứa quan họ là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa quan họ, giao lưu, truyền dạy quan họ, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa dân ca quan họ Bắc Ninh và những nét đặc trưng của di sản văn hóa dân ca quan họ Bắc Ninh.

Tin ảnh: Thái Hùng