05:21 26/05/2017

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: PVEP tập trung tái cấu trúc nâng cao năng lực cạnh tranh

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) tối 26/5 tại Hà Nội.

Biểu dương những thành tích xuất sắc PVEP đạt được trong 10 năm qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh PVEP là đơn vị trụ cột của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trực tiếp triển khai các hoạt động cốt lõi của ngành là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Trong 10 năm qua, PVEP đã hoàn thành xuất sắc vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí hàng năm, với tổng sản lượng khai thác đạt 55,9 triệu tấn dầu quy đổi, góp phần thực hiện chiến lược phát triển của PVN và đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

Trong bối cảnh giá dầu giảm sâu PVEP vẫn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước với 210 nghìn tỷ đồng. Trong 7 năm liên tiếp (2012-2016), PVEP đứng top 10 trong số các doanh nghiệp nộp thuế cao nhất của Việt Nam.

Bên cạnh thành tích đạt được, Phó Thủ tướng chỉ rõ những khó khăn trong công tác tìm kiếm, khai thác dầu khí tại một số dự án đầu tư nước ngoài của PVEP trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm sâu trong thời gian dài.
Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, PVEP cần thực hiện đồng bộ 6 giải pháp. Trong đó, PVEP cần triển khai hiệu quả công tác thăm dò thẩm lượng ở các lô do PVEP điều hành, tham gia điều hành chung tại các dự án có vốn góp của PVEP. PVEP tập trung nâng cao năng lực quản trị, chủ động thu xếp vốn thực hiện các dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

PVEP cần tập trung thực hiện tái cấu trúc, tập trung nguồn lực, tiếp tục áp dụng thành tựu khoa học công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, PVEP cần phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ chuyên gia đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực dầu khí chất lượng cao, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu PVEP phối hợp với các bộ ngành liên quan, nhất là Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động dầu khí trên biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển. PVEP tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển để lồng ghép các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí với công tác thăm dò tài nguyên môi trường tại các vùng nước sâu, xa bờ.

PVEP và các đơn vị thành viên của PVN thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu khai thác vượt 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch năm 2017 đã được Chính phủ giao nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng yêu cầu PVEP tiếp tục rà soát hiệu quả kinh tế và thông số kỹ thuật của từng mỏ để cân đối sản lượng khai thác nhằm nâng cao hiệu quả nguồn tài nguyên. Đồng thời, PVEP cần nghiên cứu đề xuất các cơ chế đặc thù để linh hoạt thu xếp vốn cho các dự án đầu tư trong bối cảnh giá dầu được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.

Trong 10 năm qua, PVEP đã đạt kỷ lục với 46 phát hiện dầu khí mới giúp gia tăng trữ lượng dầu khí 230,5 triệu tấn dầu quy đổi. Hiện tổng tài sản của PVEP đạt 150 nghìn tỷ đồng, tăng 5 lần so với năm 2007.

PVEP được thành lập ngày 4/5/2007 dựa trên cơ sở hợp Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC) và Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) theo Quyết định số 1311/QĐ-DKVN của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Anh Nguyễn (TTXVN)