07:09 09/07/2021

Phiên họp lần thứ tư của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Sáng 9/7/2021, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Phiên họp làn thứ tư của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Quang cảnh Phiên họp tiểu ban nhân sự hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức