05:14 28/05/2018

Phê bình 3 tập thể, 3 cá nhân tham mưu cấp 'sổ đỏ' chồng lấn lên đất lâm nghiệp

Ngày 28/5, ông Phan Trung Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: Qua xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, UBND huyện Ia Grai vừa ra công văn số 436/UBND-TNMT về việc phê bình kiểm điểm 3 tập thể, 3 cá nhân trong việc tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại xã Ia Bă.

Theo đó, 3 cá nhân bị phê bình kiểm điểm gồm: Ông Nguyễn Xuân Bổn - Chủ tịch UBND xã Ia Bă; bà Bùi Thị Nguyên Sáng - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia Grai; ông Chu Sỹ Mẫn-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai. UBND huyện Ia Grai cũng yêu cầu kiểm điểm, phê bình sâu sắc trách nhiệm 3 tập thể do 3 cá nhân này đứng đầu cùng các cá nhân có liên quan được phân công phụ trách.

Năm 2012, xã Ia Bă được đầu tư triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, xã Ia Bă đã có ý kiến với đơn vị tư vấn đo đạc nhưng không lập biên bản đó là: Không được đo chồng, lấn sang diện tích đất lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý. Tuy nhiên, đơn vị đo đạc có đo chồng lấn một phần diện tích đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý. Trong quá trình kê khai lập hồ sơ, xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, do cán bộ chuyên trách chưa kiểm tra, rà soát tại thực địa nên có việc kê khai lập hồ sơ chồng lấn.

Trên cơ sở hồ sơ xét duyệt và đề nghị của xã, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Ia Grai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai đã thẩm tra, thẩm định chưa kỹ, không phát hiện ra sai sót, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các ông Phạm Thế Văn, Nguyễn Thành Hằng và Lê Văn Tình chồng lấn lên đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai quản lý.

Cũng theo ông Tường, qua đánh giá trách nhiệm, UBND huyện Ia Grai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị này chấn chỉnh ngay tình trạng trên; đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát hơn trong việc kê khai, xét duyệt, kiểm tra, thẩm định, tham mưu đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Hồng Điệp (TTXVN)