11:10 05/11/2019

Phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức