02:16 22/02/2018

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận

Ngày 22/2, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Sáng 22/2/2018, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến chúc Tết Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhân dịp Xuân mới. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian qua. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là một tổ chức giữ vai trò quan trọng với đất nước, nhân dân và hệ thống MTTQ Việt Nam. Đặc biệt, là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết, từ đó gắn bó hơn với các hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn trong năm 2018, Liên hiệp sẽ cùng với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có các chương trình phối hợp hiệu quả để phát huy tốt nhất vai trò chủ công của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học giám sát trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giám sát trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giám sát trong lĩnh vực môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục phối hợp lựa chọn các công trình, sản phẩm tiêu biểu để biên soạn, công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Tết Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đến thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định năm qua Ủy ban đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực vận động nam, nữ tu sĩ, các giám mục, linh mục đồng bào công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu...

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam với vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp tích cực, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Phúc Hằng (TTXVN)