02:14 11/02/2015

Ông Nguyễn Nhân Chiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến đã được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015, với 100% số phiếu.

Ngày 11/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Quynh, thông báo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng. Theo đó, đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Bắc Ninh nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị cũng nghe công bố ý kiến của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010- 2015, trong đó nêu rõ: Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, vào vị trí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Trước đó, ngày 4/2, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh tiến hành bỏ phiếu với 100% số phiếu tại các hội nghị đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Nhân Chiến để bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII lần này đã tiến hành bầu cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, với 52/52 phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.


Thái Hùng (TTXVN)