11:19 01/11/2018

Ông Lê Đức Thọ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG-HoSE) vừa ban hành Nghị quyết thay đổi nhân sự cấp cao.

Chú thích ảnh

Theo đó, ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc, sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Cát Quang Dương, Thành viên HĐQT, sẽ thôi phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT cùng ngày.

Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, là tiến sĩ kinh tế, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông bắt đầu làm việc tại VietinBank từ năm 1991. Tại VietinBank, ông Thọ đã trải qua nhiều vị trí, từ Tổ trưởng Tổ thẩm định đến Phó phòng Kinh doanh VietinBank chi nhánh Phú Thọ, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Phó Tổng giám đốc VietinBank. Sau đó ông Thọ làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank. 

VietinBank đồng thời cũng giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc cho ông Trần Minh Bình, Phó Tổng giám đốc, cho đến khi có quyết định khác thay thế.