07:13 20/07/2019

Ông Đoàn Văn Hùng tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định

Ngày 20/7, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Nam Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc thành công. Tham dự Đại hội có hơn 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ông Đoàn Văn Hùng (sinh năm 1964, quê ở xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 86 đồng chí làm Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử chín đồng chí đi dự Đại hội cấp trên. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định nhiệm kỳ qua đạt được. Ông nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội Ban Thường trực MTTQ tỉnh Nam Định cần nhanh chóng đề ra các chương trình, hành động cụ thể, tiếp tục xây dựng, duy trì hoạt động bền vững và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân dân đã góp trên 32.360m2 đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi; xây dựng 276 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích trên 13.800ha, trong đó 34 cánh đồng lớn liên kết chuỗi giá trị với tổng diện tích 1.480ha; 20 chuỗi liên kết sản xuất hàng hoá. Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc. Hiện tại, Nam Định đã có 209/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; 9/10 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, MTTQ các cấp thường xuyên duy trì, phát động các phong trào, cuộc vận động như: xây dựng "Khu dân cư 5 không", " Xứ, họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu", "Chùa tinh tiến"... Đến nay, toàn tỉnh có 2.863/3.462 khu dân cư văn hoá; 507.361 gia đình văn hoá; 3.432 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 1.568 "Khu dân cư 5 không". Hàng năm, có trên 98% khu dân cư tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" tạo không khí vui tươi, gắn bó trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào "Mái ấm công đoàn", "Một triệu áo ấm cho người cao tuổi nghèo", "Mái ấm đồng đội", "Quỹ vì nữ công nhân nghèo"... Qua 5 năm vận động, tổng số Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã thu được gần 37 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 763 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng; sửa chữa 317 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; giúp đỡ học sinh nghèo 687 triệu đồng...

Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh cần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với cấp uỷ chính quyền các cấp thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp dân. Đồng thời MTTQ tỉnh đẩy mạnh nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)