03:07 04/03/2021

Những điều cần biết về Kinh tế số

Dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát được xem là một thời cơ để các nước trên thế giới thúc đẩy lĩnh vực Kinh tế số nhằm mục đích hội nhập hơn.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức