10:01 26/10/2018

Nhiều tướng công an liên quan sai phạm ở Tổng cục Cảnh sát

Ngày 25/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ 30. Theo đó, diễn ra từ ngày 17-19/10, kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

 

TTXVN/ Báo Tin tức