10:00 27/10/2018

Nhiều lao động trẻ chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng

Nhiều sinh viên, lao động trẻ chưa thực sự chuyên nghiệp cũng như sẵn sàng thích ứng với quá trình tìm kiếm việc làm trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0.

 

TTXVN/ Báo Tin tức