11:07 22/11/2020

Nhiều kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020

Thông qua việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội vào đời sống, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức