06:08 20/06/2021

'Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang'

Đó là một trong những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam ngày 16/4/1959.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức