08:17 18/08/2020

Nhân viên nhà hàng

Ngày đầu vào làm ở một cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được ông chủ dặn dò:

Chú thích ảnh

-Anh đừng có quên, khách hàng bao giờ cũng đúng

Chẳng bao lâu, ông chủ nhận thấy, khách hàng vào cửa hiệu lập tức ra ngay không mua gì cả. Ông bèn hỏi nhân viên:

-    Có trục trặc gì à? Sao họ đến mà chẳng mua gì cả?

-    Thưa ông, họ đều nói giá hàng ở đây quá cao. Và theo lời ông dặn, tôi nói rằng họ đã đúng.

-    ???

                                                                ***

Khách hàng vẫy gọi nhân viên phục vụ:

-    Sao ở đây nhà hàng các anh cho ít canh thế?

-    Thưa ông, chúng tôi muốn khách hàng có thể vừa ăn vừa ngắm hình ảnh tranh trí đẹp mắt ở đáy bát.

(Theo 101 truyền cười nghề nghiệp)