10:15 16/10/2019

Nhà thờ Đức Bà Paris chưa thể khởi công trùng tu

6 tháng sau vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà thờ Đức Bà Paris, đến nay, công trình kiến trúc hơn 850 năm tuổi của Pháp vẫn chưa thể bước vào giai đoạn trùng tu, và ngày chính thức mở cửa trở lại vẫn không thể xác định. Quỹ tái thiết công trình này đã nhận được hơn 1 tỷ USD quyên góp.

Theo Vnews