02:16 21/02/2018

Ngành Dầu khí phải đoàn kết, bản lĩnh, hành động, trí tuệ và đổi mới để phát triển

Ngày 21/2 (mồng 6 Tết), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Qua cầu nối trực tuyến từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới các điểm cầu trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lời thăm hỏi, lời chúc toàn thể cán bộ, người lao động ngành Dầu khí năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2017, tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước đã đạt được những kết quả rất tích cực trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành tích chung của cả nước, có sự đóng góp quan trọng của ngành dầu khí nói chung, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao Tập đoàn đều về đích trước kế hoạch, qua đó đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Dầu khí vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục hiệu quả trong năm 2018 và thời gian tới. Đây là những thách thức rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của Tập đoàn đóng vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế đất nước.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn tiếp tục duy trì sản xuất, ăn Tết trên giàn khoan. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đồng thời cho rằng đó thực sự là những hình ảnh rất đẹp về những con người làm dầu khí đang ngày đêm thầm lặng làm việc, góp sức mình cho sự phát triển của đất nước. Đó cũng là những giá trị cốt lõi mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần tiếp tục giữ gìn, phát huy trong toàn ngành.

Chiến lược Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 đã xác định mục tiêu: “Phát triển thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, then chốt, hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành dầu khí; xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam… và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu khí có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao, chủ động tích cực hội nhập quốc tế”.

Để từng bước thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn và hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, trong ngày làm việc đầu năm mới, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ ưu tiên. Trước hết, Tập đoàn tập trung ổn định tổ chức, tư tưởng của cán bộ, nhân viên, người lao động, từ đó có các giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2018.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải thật sự đoàn kết, bản lĩnh, hành động, trí tuệ và đổi mới để tiếp tục phát triển. Trong thời gian tới, PVN tập trung toàn lực cho việc tái cơ cấu Tập đoàn một cách toàn diện từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phát huy truyền thống ngành Dầu khí, đặc biệt là tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghĩ dám làm; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu PVN có các giải pháp huy động nguồn lực trong nước, quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ phát triển của Tập đoàn.

Một nhiệm vụ quan trọng cũng được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh với PVN là phải đẩy nhanh tiến độ các dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án quan trọng của ngành dầu khí, các dự án phát triển hạ tầng năng lượng; đồng thời phải sớm xử lý dứt điểm những dự án thua lỗ.

XT (TTXVN)