05:10 28/05/2019

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam thông báo Khai trương chi nhánh

- Căn cứ Quyết định của Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam về việc khai trương chi nhánh Hà Nam. - Căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc khai trương chi nhánh Hà Nam.

Chú thích ảnh

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam trân trọng thông báo về việc khai trương chi nhánh Hà Nam như sau:

Tên: NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM

Địa chỉ: Đường Lê Hoàn, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan, quý khách hàng và đối tác của ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam được rõ.