01:09 18/01/2020

Ngân hàng Shinhan được Standard & Poor’s đánh giá triển vọng phát triển ổn định

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor’s (S&P) đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức BB (ổn định) trong dài hạn.

Theo đánh giá của S&P, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đóng vai trò không thể thiếu trong mục tiêu mở rộng kinh doanh trên toàn cầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG), đồng thời giữ vị trí chiến lược quan trọng đối với SFG trong khoảng thời gian từ 18 – 24 tháng tới. Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan Việt Nam còn dẫn dắt chiến lược mở rộng của SFG ở Việt Nam bằng cách phối hợp với các tổ chức phi ngân hàng ở thị trường này, nhằm tăng cơ hội kinh doanh chéo sản phẩm. Ngân hàng Shinhan Việt Nam là đơn vị mang đến lợi nhuận từ nước ngoài lớn nhất cho ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc và là một đơn vị chủ chốt trong SFG.

Chú thích ảnh

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019, 14% tổng thu nhập ròng của ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc được tạo ra từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Một phần ba nguồn thu nhập này được đóng góp bởi Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, Ngân hàng Shinhan Việt Nam chưa trả bất cứ khoản cổ tức nào mà sử dụng để tiếp tục tái đầu tư nhằm phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Lợi nhuận trung bình trên tài sản trung bình của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đạt vào khoảng 2,0% trong suốt 5 năm qua.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng cho thấy năng lực quản trị rủi ro rất tốt ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Cụ thể, đây là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam thực hiện Hiệp ước Basel II và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã đạt đến 18,05% vào tháng 12/2019, cao hơn nhiều so với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8%).