09:17 19/09/2014

Năm 2015 sẽ triển khai áp dụng chuẩn nghèo đa chiều

Phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành vào quý I/2015 và sẽ điều tra, rà soát hộ nghèo theo phương pháp mới vào quý III/2015.

Tại hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu ban đầu về phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều, diễn ra ngày 19/9, tại Hà Nà Nội, ông Ngô Trường Thi, Chánh Văn phòng giảm nghèo quốc gia (Bộ LĐTBXH) cho biết: Phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều đang được đơn vị tiến hành điều tra thử nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh và sẽ hoàn thành nội dung đề án chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trong quý IV/2014.


Trên cơ sở đó, sẽ trình Chính phủ ban hành các tiêu chí về chuẩn nghèo đa chiều vào quý I/2015 và tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo theo phương pháp mới vào quý III/2015.


Ông Ngô Trường Thi giới thiệu về tiến độ sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều


Theo Viện Khoa học Lao động xã hội, trước đây, chuẩn nghèo thường chỉ được dựa trên thu nhập. Tuy nhiên, chuẩn nghèo đa chiều sẽ được được dựa trên 2 nhóm gồm chuẩn về thu nhập và chuẩn về các dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản cuộc sống (giáo dục, y tế, điều kiện sống, tiếp cận thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội, việc làm). Hiện Viện Khoa học Lao động xã hội đang xây dựng tiêu chí và chỉ số cho các chiều nghèo để đảm bảo sự khách quan và lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Theo đó sẽ phân loại thành các hộ nghèo nghiêm trọng (thiếu hơn một nửa tổng số nhu cầu cơ bản) và nghèo đa chiều (thiếu từ 1/3 đến 1/2 tổng số nhu cầu cơ bản) và cận nghèo.


Nếu phương pháp này được xác lập, theo tính toán của Viện Khoa học Lao động xã hội, tỷ lệ hộ nghèo nghiêm trọng chiếm khoảng 7% dân số; nghèo đa chiều chiếm khoảng 25% và cận nghèo chiếm 45%.


Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm UB các vấn đề Quốc hội cho rằng: Phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều sẽ đánh giá chính xác hơn tỷ lệ hộ nghèo và qua đa phân loại được các đối tượng nghèo, nguyên nhân nghèo để từ đó có chính sách hỗ trợ tương ứng. Đề án này đang con đang trong giai đoạn thử nghiệm và cần hoàn thiện hơn để đánh giá chính xác hộ nghèo và phương pháp thống kê cũng được đơn giản hóa để triển khai trên toàn quốc thuận lợi hơn.


XC