08:09 22/08/2019

Mỹ cho phép tạm giữ trẻ em di cư vô thời hạn

Mỹ đã công bố các quy định mới không hạn chế thời hạn giam giữ đối với trẻ em di cư như trước nhằm ngăn chặn dòng người di cư đang gia tăng.

Theo Vnews