11:17 22/11/2016

Mới có hơn 22% dân số Phú Xuyên dùng nước sạch

Ngày 22/11, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trần Công Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết: Hiện mới có hơn 22% dân số trên địa bàn huyện dùng nước sạch. Đây là tỷ lệ dùng nước sạch thấp nhất trong các huyện ngoại thành Hà Nội.

Ông Trần Công Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên trả lời về các vấn đề nước sạch, môi trường trên địa bàn

Cùng với nước sạch, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đang là vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân trong quá trình phát triển. Cả 156 làng, cụm dân cư của huyện đều có nghề, trong đó có 40 làng nghề truyền thống. Việc xử lý môi trường vẫn ở dạng thủ công và xả thải trực tiếp vào môi trường.


“Người dân nhiều xã vẫn phải dùng nước giếng khoan, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Do đó, huyện Phú Xuyên hướng dẫn người dân chưa có nguồn nước sạch sử dụng các biện pháp xử lý qua lọc thô, hỗ trợ thiết bị lọc nước quy mô hộ gia đình theo dự án nước sách nông thôn. Bên cạnh đó, các làng nghề được quy hoạch lại cho phù hợp với quá trình phát triển, hình thành các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”, ông Trần Công Thành cho biết.


Hiện nay mới có 20/26 xã đạt cơ bản tiêu chí môi trường nước sạch. Còn 6 xã chưa đạt gồm Phượng Dực, Phú Túc, Đại Xuyên, Tri Thủy, Minh Tân, Quang Lãng.

XC