08:07 14/08/2020

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đúng 6 giờ sáng 14/8/2020, tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày (14-15/8).

Chú thích ảnh
Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Bắt đầu nghi thức thượng cờ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Bắt đầu thực hiện nghi thức thượng cờ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cờ rủ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Cờ rủ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Cờ rủ được treo tại Nhà Quốc hội. 
Minh Quyết (TTXVN)