10:12 14/10/2019

Lễ Okphansa – nét đẹp văn hóa đặc sắc của Lào

Trong Okphansa, từ sáng đến tối sẽ diễn ra hàng loạt nghi thức tôn giáo đánh dấu sự kết thúc của 3 tháng mùa chay.

 

Theo Vnews