12:07 19/12/2014

Làm rõ lô hàng bị cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản gửi 19 DN, cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản có lô hàng xuất khẩu bị cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm; nghiêm túc điều tra, xác định nguyên nhân và khắc phục...

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản gửi 19 DN, cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản có lô hàng xuất khẩu bị cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm; nghiêm túc điều tra, xác định nguyên nhân và khắc phục; đồng thời báo cáo kết quả về Cục cũng như các cơ quan quản lý chất lượng vùng trên địa bàn trước ngày 23/12.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng yêu cầu Cơ quan chất lượng Nam Bộ, Trung Bộ khẩn trương thẩm tra báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục của cơ sở nêu trên, tổ chức kiểm tra đột xuất trong trường hợp cần thiết và tổng hợp kết quả, báo cáo về Cục trước ngày 31/12/2014. Các sản phẩm chủ yếu bị cảnh báo là tôm đông lạnh, cá tra đông lạnh, cá bống đông lạnh, cá trê vàng...

Hữu Vinh