04:10 06/04/2011

Lâm Đồng: Phát hiện môi trường sống của loài rùa quý hiếm

Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa công bố phát hiện môi trường sống tự nhiên của loài rùa quý hiếm - rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) tại các khu rừng thuộc cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng).

Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa công bố phát hiện môi trường sống tự nhiên của loài rùa quý hiếm - rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata) tại các khu rừng thuộc cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng).

Loài rùa hộp trán vàng miền Nam (ảnh) được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1998 tại TP Hồ Chí Minh, qua điều tra hoạt động mua bán động vật hoang dã. Do gần gũi về mặt di truyền với các loài rùa hộp khác, loài này được cho là sinh sống trong các khu rừng kín thuộc vùng núi cao. Việc tìm ra môi trường sống tự nhiên của loài rùa hộp trán vàng miền Nam là một bước tiến quan trọng trong những nỗ lực bảo tồn loài này phục vụ các hoạt động như: Bảo vệ môi trường sống, trao trả các cá thể về thiên nhiên...

Phát hiện này là kết quả của các cuộc khảo sát từ tháng 7/2010 đến tháng 1/2011 của nhóm các nhà khoa học gồm Tiến sĩ Hoàng Đức Huy thuộc Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Bryan Stuart từ Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bắc Carolina - Mỹ. Theo các tác giả, “khám phá này là nền tảng cho những kế hoạch bảo tồn loài rùa hộp trán vàng miền Nam và là niềm hy vọng cho việc tiếp tục xác định môi trường sống tự nhiên của các loài rùa quý hiếm khác”.

Liên Phương